BETALNINGSVILLKOR

 

Alla priser anges exklusive moms. Alla anmälningar är bindande enligt prospekt. Betalning skall vara Henkel Norden AB tillhanda senast 30 dagar

efter fakturadatum. Vid försenad betalning äger Henkel Norden AB rätt att debitera lagreglerad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 8 % över

gällande diskonto. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kurs, debiteras 25 % av kursavgiften, senare än 14 dagar innan kurs, debiteras 50 % av

kursavgiften, senare än 7 dagar innan kurs, debiteras 100 % av kursavgiften. 100 % av kursavgiften återbetalas vid uppvisande av läkarintyg.