Klicka på önskad utbildning och kom direkt till din bokning online

Datum

16-17 mar

20-mar

30-31 mar

31-mar

02-apr

14-apr

29-apr

9-13 maj

HÖST

11-sep

16-sep

17-sep

29-sep

5-6 okt

13-okt

12-13 okt

16-okt

19-okt

24-okt

10-nov

14-18 nov

21-24 nov

 

 

Ort

Post, Göteborg

Studion

At Six, Stockholm

BonBon, Göteborg

Studion

BonBon, Göteborg

Studion

Studion

 

Studion

Studion

Studion

BonBon, Göteborg

Studion

BonBon, Göteborg

Saltsjöbaden, Ystad

Studion

Elite, Eskilstuna

Studion

BonBon, Göteborg

Studion

Studion

 

 

 

LÄNGD

2 dagar

Förmiddag

2 dagar

1 Dag

Förmiddag

1 Dag

1 Dag

5 dagar

 

Förmiddag

1 Dag

Kväll

1 Dag

2 dagar

1 Dag

2 dagar

Förmiddag

1 Dag

Kväll

1 Dag

5 dagar

4 dagar

Pris

3995 kr

395 kr

3995 kr

2495 kr

395 kr

2495 kr

2495 kr

7995kr

395 kr

2495 kr

395 kr

2495 kr

3995 kr

2495 kr

3995 kr

395 kr

1995 kr

595 kr

2495 kr

7995 kr

7995 kr