ESSENTIAL LOOKS s/s 2019

Lanseras 1 mars

www.essentiallooks.com

 

ESSENTIAL LOOKS LOOK & LEARN

Boka genom att klicka på önskad ort och kom direkt till din bokning online

EL.JPG

DATUM

 

04-mar

11-mar

25-mar

08-apr

10 apr

29-apr

30-sep

21-okt

28-okt Fullbokad

LOKAL

 

Konsert & Kongress

Karlstad CCC

Clarion Malmö Live

Elite Stadshotellet

Meeting Room

Kulturkvarteret

Elite Stadshotellet

Konsert & Kongress

Clarion Post

ADRESS              

 

Konsistoriegatan 7

Tage Erlandergatan 8

Dag Hammarskölds Torg 2

Stora Torget 7

Ahlströmmersgatan 20

Kanalgatan 30

Kungsgatan 22

Konsistoriegatan 7

Drottningtorget 10